Kunst på Slottet - Bratskov Herregård

Vindere af kunstværker fra publikumsundersøgelsen på forårsudstillingen:

Susanne Jakobsen, Brovst: Keramik af Inge Frederiksen

Ninna G. Jensen,  Thisted: Maleri af Lise Jensen


Vi takker hermed alle kunstnere og besøgende for deltagelse i udstillingen og ser frem til at arrangere ny, spændende udstilling til efteråret med mange besøgende.

Venlig hilsen
Inge Frederiksen og Lise Jensen

Åbningstid:
Lørdag den 26. maj fra 11-17
Søndag den 27. maj fra 11-16.
Gratis adgang


23 nutidige kunstnere og kunsthåndværkere fra hele landet vil udstille og sælge kunst af høj kvalitet.

Alle kunstnere er selv tilstede under udstillingen.Hele Bratskov vil være fyldt op med kunst, både i hovedbygning og sidefløjene.

Som noget nyt vil der være café, hvor der sælges drikkevarer, kage og frokost.

Fernisering:
Lørdag den 26. maj kl. 11.00 i Riddersalen, hvor Tine Lilholt underholder med sit smukke fløjtespil.

Kunst på Slottet er en tilbagevendende kunstudstilling der afholdes to gange årligt, en weekend om efteråret og en weekend om foråret.

Der er på udstillingerne plads til ca. 20-25 kunstnere, idet vi har hele herregården til rådighed for arrangementet.

Efterårsudstillingen afholdes i weekenden 10.-11. november 2018.

Kunst på Slottet har tidligere været afviklet på Dronninglund Slot, men afvikles nu på Bratskov Herregård.

Vi er meget tilfredse med skiftet til disse smukke og for udstillinger meget velegnede rammer og glæder os til at byde såvel nye som gamle besøgende velkomne.

Ønsker du som kunstner at søge optagelse på en af vore udstillinger, se venligst under fanebladet: Ansøgning om standplads.

Se i øvrigt billeder af udstillingsfaciliteterne under fanebladet: Udstillingsrum Bratskov.venlig hilsen

Inge Frederiksen
telefon: 40537746

Lise Jensen
telefon: 60878740


 
SiteBuilder drevet af  Vistaprint